Anette Ernst Seehusen

Anette Ernst Seehusen
Seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • Sekretariatsbetjening af Regionernes Lønnings- og Takstnævn vedr. praksissektoren
  • Varetager forhandling, udvikling og drift af aftaler med PLO (de praktiserende læger)
  • Sekretariatsbetjening af Landssamarbejdsudvalget for almen lægegerning samt Fonden for almen praksis
  • Overenskomstfortolkning, faglig udvikling og effektivisering af tilbuddene i almen praksis
  • Fagligt Råd, almen praksis