Christian Hallenberg

CRH.png
Seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 516
Arbejdsområder:
 • FOA, herunder
 • Social- og sundhedspersonale
 • Sygehusportører
 • Neurofysiologiassistenter
 • Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem
 • Piccoloer og piccoliner
 • Vagtcentralpersonale
 • Ambulanceuddannet personale
 • Operationsteknikerelever
 • Aftale om kompetenceudvikling
 • Aftale om trivsel og sundhed (herunder vold, mobning og chikane)
 • Medlem af Arbejdsmiljøklagenævnet
 • Medlem af Arbejdsmiljørådet + diverse underudvalg
 • Regional kontaktgruppe vedr. arbejdsmiljø
 • Repræsentant i Forebyggelsesfondens bestyrelse
 • BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA)
 • BFA-rådet , forretningsudvalg
 • BFA-rådet, dialogforum
 • Styregrupper, BFA
 • MIKS, følgegruppe
 • Natarbejde; arbejdstid i arbejdsmiljøsammenhæng
 • Det strategiske udvalg, arbejdsmiljøforskningsfonden
 • Sygedagpenge og sygedagpengerefusion