Gå til indhold

Clemens Ørnstrup Etzerodt

Billede af CET
Seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 320
Arbejdsområder:
 • Arbejdsmiljø generelt
 • Arbejdsmiljørådets overvågningsudvalg
 • Arbejdsmiljørådets kemiudvalg
 • Dansk Arbejdstidsdatabase følgegruppe
 • Repræsentant i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA)
 • Sammen om mental sundhed
 • Parternes uddannelsesfællesskab (PUF)
 • Socialt kapitel
 • Aftale om integration og oplæringsstillinger
 • Væksthusvært og projektleder m.v. på Væksthus III
 • Sygefravær i regionerne
 • Personalepolitiske projekter, herunder projekt om rekruttering og projekt om rette kompetencer til rette opgaver
 • Aftale om EGU-elever