Clemens Ørnstrup Etzerodt

CET.png
Konsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • Repræsentant i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA)
  • Repræsentant i BFA - ulykke styregruppe
  • Repræsentant i BFA - Muskel og skelet styregruppe
  • Faglig bedømmelse af ansøgninger om støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler
  • Parternes uddannelsesfællesskab (PUF)
  • Socialt kapitel
  • Aftale om integration og oplæringsstillinger
  • Væksthusvært og projektleder m.v. på Væksthus III
  • Sygefravær i regionerne
  • Deltager i Erhvervssygdomsudvalget