David Sembach Nielsen

David Sembach Jensen (DSE)
Seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 523
Arbejdsområder:
 • Deltidsarbejde
 • Personalegoder
 • Tidsbegrænset ansættelse
 • Befordringsgodtgørelse
 • Beskæftigelsesanciennitet
 • Tjenesterejseaftale
 • Virksomhedsoverdragelsesloven
 • Overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v.
 • Overenskomst for underordnede læger
 • Åremålsansættelse
 • Ferieaftalen