Frederikke Ingeborg Birk Lyngby

intet-billede.png
Konsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • EU/internationale arbejdsgiverinteresser, herunder

CEEP

CEMR

EU-specialudvalget for beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold

Implementeringsudvalget

  • Arbejdsmarkedspensioner (herunder ATP) og supplerende pension
  • Pensionspolitik og pensionsret
  • Forhandlingsfællesskabet generelt m.v.
  • Varetager forhandling, udvikling og drift af aftaler med Dansk Psykolog forening
  • Sekretariatsbetjening af Landssamarbejdsudvalget for Psykologhjælp i fællesskab med Dansk Psykolog Forening
  • Fonden for psykologer