Gå til indhold

Heidi Holmberg

Silhouette af protræt billede
Seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 312
Arbejdsområder:

Team Løn og overenskomst

Overenskomster vedrørende:

• FOA, herunder
• Social- og sundhedspersonale
• Sygehusportører
• Neurofysiologiassistenter
• Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem
• Piccoloer og piccoliner
• Vagtcentralpersonale
• Ambulanceuddannet personale
• Operationsteknikerelever
• Pædagogisk personale
• Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
• værkstedspersonale
• Ledende værkstedspersonale
• Lærernes Centralorganisation
• Ledende servicepersonale
• Oldfrueassistenter