Helle Nørtoft Laursen (barsel)

Helle Nørtoft Laursen
Seniorkonsulent (barsel fra 25-10-2017)
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • Varetager forhandling, udvikling og drift af aftaler med Danske Fysioterapeuter 
  • Sekretariatsbetjening af Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi i fællesskab med KL og Danske Fysioterapeuter
  • Sekretariatsbetjening af Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis
  • Sekretariatsbetjening af Fonden for Almen Praksis
  • Kvalitetsopfølgning under det udvidede frie sygehusvalg samt opfølgning på indgåede aftaler mellem parterne.