Helle Nørtoft Laursen

Helle Nørtoft Laursen
Seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • Kvalitetsopfølgning under det udvidede frie sygehusvalg samt opfølgning på indgåede aftaler mellem parterne
  • Varetager forhandling, udvikling og drift af aftaler med Foreningen af Praktiserende Speciallæger
  • Sekretariatsbetjening af Forhandlingsmøder i samarbejde med Foreningen af Praktiserende Speciallæger
  • Økonomi