Laura Thors Calaña

intet-billede.png
Seniorkonsulent
center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • Interessevaretagelse på arbejdsmiljøområdet generelt
  • Ekspertrådgivning og Inspiration om et bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne
  • Forskningsprojekt om et bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne
  • Projekt om samarbejde i regionerne

Aftaler om:

  • Medindflydelse og medbestemmelse
  • SU og tillidsrepræsentanter
  • Aftale om Udviklingsmæssige aktiviteter på Det Personalepolitiske område (AUA)

AKUT-fonden

AKUT-tilsyn

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Repræsentant i BFA - ulykke styregruppe

Repræsentant i BFA - Muskel og skelet styregruppe

Bestyrelse NFA

Personalepolitiske projekter

Interessevaretagelse på ledelsesområdet generelt

Kontaktgruppe på ledelsesområdet - netværk mellem regionerne/Danske Regioner

Varetagelse af værtskab i Væksthus II og III (Væksthus for Ledelse)

Udvikling, gennemførelse og formidling af projekter om ledelse i regi af Væksthus for ledelse