Malene Bett Vestergaard Sørensen

intet-billede.png
Chefrådgiver/teamleder
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 521
Arbejdsområder:
  • Ligebehandling (herunder EU sager, ligebehandlingsdirektiv, Europaudvalgsmøder m.v.)
  • Barselsaftalen, herunder aftale om fravær af familiemæssige årsager
  • Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov
  • Afskedigelse af medarbejdere med tillidshverv (MED-aftalens bestemmelser)
  • Tjenestefrihed uden løn
  • Rammeaftale om seniorpolitik
  • Forhandlingsfællesskabet generelt m.v.
  • HR-personalechefer
  • HR-Strategisk Forum
  • EU/Hospeem