Ole Lund Jensen

Ole Lund Jensen (OLJ)
Centerchef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster