Ole Lund Jensen

Ole Lund Jensen (OLJ)
Forhandlingschef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 517