Gå til indhold

Rasmus Enemark

Medarbejder Rasmus Enemark
Chefrådgiver
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 321
Arbejdsområder:

Generel økonomi, herunder bl.a.:

  • Lønstatistik
  • Lønanalyse
  • Nyhedsbrev Nyt om Løn
  • Reguleringsordning
  • Udmøntningsgaranti
  • Det særlige beregningsgrundlag (SBG)
  • bestyrelsen for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

 

Overenskomst for administrations- og IT-personale m.fl.

Overenskomst for lægesekretærer

Overenskomster for socialrådgivere

Overenskomst for håndværkere

Overenskomst for grafisk beskæftiget personale

Generelle aftaler om løn, herunder lønninger for ansatte i regionerne

Aftale om lønberegning/lønfradrag

Aftale om gennemsnitsløngaranti

Lokal løndannelse

Aftale om resultatløn

Decentral løn

Aftale vedrørende lønstatistik for lokale lønforhandlinger

Den Regionale Kompetencefond

UHT-fonden

Kontakt med datacentralerne