Tina M. H. Underbjerg

Tina Underbjerg
Fuldmægtig
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
 • Overenskomstsamling/OK-Portal på lønområdet
 • Beregning af løntabeller
 • Udarbejdelse af håndbog med tjenestemandspensioner
 • Frigivelse af aftaler og overenskomster over for Regionerne og Datacentralerne
 • Udarbejdelse af dagsorden til Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), herunder politikerkontakt
 • Administrativ sagsbehandler på Speciallægelandssamarbejdsudvalget (SSU)
 • Udsendelse af dagsorden og referat til møderne i Speciallægelandssamarbejdsudvalget
 • Administrativ medarbejder på Fonden for faglig udvikling i speciallægehjælp
 • Administrator og supporter på Den Regionale Kompetencefond
 • Netredaktør
 • Diverse ad hoc opgaver i centret
M:*