Tina Vester Jensen

Tina Vester Jensen
Seniorkonsulent/teamleder
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:

 

  • Varetager forhandling, udvikling og drift af aftaler med Tandlægeforeningen vedr. tandlægehjælp i privat praksis, § 166 tilskud til tandbehandling for patienter med kræft, Sjøgreen  mv.
  • Sekretariatsbetjening af Landssamarbejdsudvalget for tandlægehjælp i fællesskab med Tandlægeforeningen
  • Sekretariatsbetjening af Tandlægefonden/Midler til fællesforanstaltninger på tandlægeområdet
  • Tandlægefonden
  • Sekretariatsbetjening af Landssamarbejdsudvalget for kiropraktik i samarbejde med Dansk Kiropraktor Forening
  • Varetager forhandling, drift og udvikling af det udvidede frie sygehusvalg
  • Faglig koordinering på praksisområdet (Landssamarbejdsudvalg)
  • Teamleder for Landssamarbejdsudvalg/Speciallægelandssamarbejdsudvalg – udvikling og drift af aftalte private klagesystem på Praksisområdet