Ulla Fehrenkamp

Ulla-UFE.png
Chefrådgiver
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
 • Tjenestemænd generelt
 • Tjenestemandsregulativ
 • Pensionsregulativ
 • Tjenestemandspension
 • Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling
 • Aftale om gruppeliv
 • Aftale om merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid
 • Aftale om retstvister
 • Aftale om generelle ansættelsesvilkår
 • Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål
 • Suspension og ulovlig udeblivelse
 • Rammeaftalen om Tele- og hjemmearbejde
 • Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret
 • Generelle personalejuridiske sager
 • Implementeringsudvalget, Det internationale område
 • Beskæftigelsesudvalget
 • Indgåelse af kontrakter med datacentralerne
 • Forretningsorden for Paritetisk Nævn