Gå til indhold

Frederik Wøhlk

Billede af Frederik Wøhlk
Seniorkonsulent
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
Lokale 530
Arbejdsområder:

Team Data og analyser

 • Demografi og udgiftspres
 • Nationale mål
 • PL
 • Nærhedsfinansiering
 • Udvalg for Dataanvendelse og formidling
 • Sundhedsdatastyrelsens datamodel
 • DST brugerudvalg for befolkningsstatistik
 • LPR3
 • Sund Aldring
 • Dynamiske effekter og regnemodeller
 • Finansieringsudvalget og bloktilskud
 • OECD
 • Sundhedsdataprogrammet
 • Udvalg for økonomi og styring (DRG)
 • Arbejdsgruppe for Datakvalitet og Indberetning