Helle Nørtoft Laursen

Helle Nørtoft Laursen
teamleder/Seniorkonsulent
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
Lokale 329
Arbejdsområder:
  • Kvalitetsopfølgning under det udvidede frie sygehusvalg samt opfølgning på indgåede aftaler mellem parterne
  • Varetager forhandling, udvikling og drift af aftaler med Foreningen af Praktiserende Speciallæger
  • Sekretariatsbetjening af Forhandlingsmøder i samarbejde med Foreningen af Praktiserende Speciallæger
  • Kvalitetsudvikling på speciallægeområdet
  • Økonomi