Gå til indhold

Jesper Eriksen

Jesper Eriksen
Chefrådgiver/Teamleder
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
Lokale 529
Arbejdsområder:
  • COVID-19 aktivitet og afvikling af efterslæb
  • Rigsrevisionen
  • LPR3
  • Kommunal med-og fuldfinansiering
  • Særydelsesafregning
  • Produktivitetsopgørelser
  • Sundhedsdataprogrammet
  • Finansieringsudvalget
  • Udvalg for økonomi og styring
  • Projektstyregruppe for dataindsamling i det nære sundhedsvæsen