Gå til indhold

Lars Oxlund Christoffersen

Billede af LOC
Chefrådgiver/Teamleder
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
Lokale 522
Arbejdsområder:
  • Varetager forhandling, drift og udvikling af det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig udredning
  • Den udvidede undersøgelses- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien
  • Den udvidede behandlingsret i psykiatrien
  • Implementeringen af Sundhedsstyrelsens specialeudmelding på ovenstående områder
  • Hjemmesiden www.sygehusvalg.dk
  • Samarbejdsudvalget mellem Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker og Danske Regioner

Arbejdsgrupper mv.:

  • Arbejdsgruppen vedrørende smertebehandling under det udvidede frie sygehusvalg
  • ERFA-grupperne vedrørende de udvidede rettigheder i hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien
  • ERFA-gruppen vedrørende det udvidede frie sygehusvalg