Naja Warrer Iversen

naja.png
Centerchef og vicedirektør
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
Lokale 317
Arbejdsområder:
  • Økonomi og økonomiforhandlinger
  • Styring og Sammenhæng, herunder værdibaseret styring
  • Analyser og regionernes resultater