Gå til indhold

Sarah Zoe Schibye

Sarah Zoe Schibye
Seniorkonsulent
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
Lokale 519
Arbejdsområder:
  • Varetager forhandling, udvikling og drift af aftaler med Tandlægeforeningen vedr. tandlægehjælp i privat praksis, § 166 tilskud til tandbehandling for patienter med kræft, Sjøgreen mv.
  • Sekretariatsbetjening af Landssamarbejdsudvalget for tandlægehjælp i fællesskab med Tandlægeforeningen
  • Sekretariatsbetjening af Tandlægefonden/Midler til fællesforanstaltninger på tandlægeområdet
  • Tandlægefonden
  • Sekretariatsbetjening af Landssamarbejdsudvalget for kiropraktik i samarbejde med Dansk Kiropraktor Forening
  • Varetager forhandling, drift og udvikling af det udvidede frie sygehusvalg
  • Varetager forhandling, udvikling og drift af aftaler med Foreningen af Praktiserende Speciallæger
  • Sekretariatsbetjening af Speciallægelandssamarbejdsudvalget i samarbejde med Foreningen af Praktiserende Speciallæger
  • Fodstatusdatabasen