Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen

Personalefotos_JSM130.jpg
Seniorkonsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
Arbejdsområder:
  • Mobilitet og transportplanlægning
  • Tele- og bredbåndsdækning
  • FN's verdensmål
  • Sekretær for Direktørkredsen for regional udvikling