Gå til indhold

Lone Vingtoft

Billede af LVI
Chefrådgiver
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
Arbejdsområder:
  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Videregående uddannelser, erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
  • Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-Rådet)
  • Arbejdsgruppen for videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU)
  • Regionale teknologipagter og STEM-indsatser 
  • Synergier mellem regional udvikling og sundhed
  • Yderområder og landdistrikter 
  • Den fælles, regionale analysemodel, Line-Sam/K og indikatorer samt Reg Lab
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Dansk Turismes Advisory Board
  • Sekretær for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU