Maya Ryevad Lauritsen

Maya Ryevad Lauritsen
Konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
Arbejdsområder:
  • Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik generelt
  • Ungdomsuddannelser, herunder fordeling og kapacitetsstyring på det almene gymnasium og HF og regionernes myndighedsopgaver ift. koordinering og placering af udbud
  • Videregående uddannelser
  • Kvalificeret arbejdskraft 
  • Sekretær for netværket af uddannelseschefer
  • Sekretær for Udvalget for regional udvikling og EU
  • Endvidere repræsenterer Maya regionerne i Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (REP)