Michael Koch-Larsen

Michael Koch-Larsen
Chefrådgiver/Teamleder
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
Arbejdsområder:
  • Den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  • Budget og regnskab, regional udvikling
  • EU's Regionalfond og Socialfond
  • Østersøprogrammet Baltic Sea Region 2014-2020
  • Interreg Europe-programmet
  • Gymnasieområdet, herunder de regionale fordelingsudvalg