Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng (SØS)

Omfatter opgaverne vedrørende økonomi, styring, strategisk indkøb, offentlig-privat samarbejde, sygehusbyggerier og analyser på sundhedsområdet.

Centeret står endvidere for at gennemføre de årlige økonomiforhandlinger med regeringen og arbejder med sammenhæng på sundhedsområdet, herunder samarbejdet med praksisområder, private aktører og kommunerne.