Frederik Wøhlk

Frederik Wøhlk
Konsulent
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
Lokale 310
Arbejdsområder:
  • Høreapparatsområdet
  • Analyser af sundhedsdata
  • Nationale mål for sundhedsområdet
  • Pris- og lønregulering
  • Bloktilskud