Kenneth Hirsch Sørensen

kenneth_khs.png
Chefrådgiver
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
Lokale 313
Arbejdsområder:
  • Offentligt-privat samarbejde
  • Sundhedsinnovation
  • Erhvervssamarbejde
  • Advisory Board for erhvervssamarbejde inden for sundhedsområdet
  • Diagnostik området – regionernes samarbejde med Statens Serum Institut
  • Adgang til elektroniske videnskabelige tidsskrifter
  • Konsolidering af sygehusapotekernes produktion af lagerholdte lægemidler
  • Radio og tv på hospitaler
  • Digitalisering i forhold til indkøbsområdet
  • Innovative indkøb