Kristian Taageby Nielsen

Kristian Taageby Nielsen (KTN)
Konsulent
Center for styring, økonomi og sammenhæng
Lokale 312
Arbejdsområder:
  • Videndelingsprojekt Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation
  • Kontaktgruppen for logistik og sporing
  • Afholdelse af Netværksdage om sygehusbyggeri
  • Hjemmesiden www.godtsygehusbyggeri.dk