Mirja Kløjgaard

MJK.png
Seniorkonsulent/Teamleder
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
Lokale 323
Arbejdsområder:
  • Leder af team styring og sammenhæng
  • Det nære, sammenhængende sundhedsvæsen
  • Sektorsamarbejde
  • Dokumentation for effektivitet og outcome
  • Værdibaseret sundhed
  • Incitamenter og honorarmodeller
  • Kapacitetsudnyttelse og ressourceoptimering i sygehussektoren
  • Økonomistyring