Naja Warrer Iversen

naja.png
Centerchef
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
Lokale 317
Arbejdsområder:
  • Økonomi og økonomiforhandlinger
  • Styring og Sammenhæng, herunder værdibaseret styring
  • Analyser og regionernes resultater