Simon Nørregaard Jensen

Simon Nørregaard Jensen (SNJ)
Seniorkonsulent / Projektleder på Værdibaseret Sundhed
Center for styring, økonomi og sammenhæng
Lokale 326
Arbejdsområder:
  • Projekt Værdibaseret Sundhed
  • Styring og sammenhæng
  • Kvalitetsopfølgning
  • Afregning
  • Sundhedsdata
  • Nordisk Netværk for værdibaseret styring