Thomas Ljungberg Jørgensen

TLJ.png
Seniorkonsulent
Center for styring, økonomi og sammenhæng
Lokale 310
Arbejdsområder:
  • Aktivitetspulje
  • Produktivitetsopgørelser
  • Kommunal medfinansiering
  • DRG
  • Analyser af sundhedsdata
  • Forhandlingerne om regionernes økonomi