Emilie Engell Winther

emilie-winther.png
Konsulent (på barsel)
Center for Sundhed og Sociale Indsatser
Lokale 228
Arbejdsområder:
  • Sekretariat for Regionernes Bio- og Genombank
  • Medicinområdet
  • Tværregionalt forum for Koordination af Medicin
  • Rationel lægemiddelanvendelse i primærsektoren
  • Medicinpuljen 
  • Patientsikkerhed