Helene Skude Jensen

Helene Skude Jensen
Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
Lokale 532
Arbejdsområder:

Teamleder for Team forebyggelse og kroniske sygdomme

Teamet varetager opgaver inden for bl.a. forebyggelse og kronisk sygdom, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftaler, ældre, social ulighed i sundhed, svangreomsorg, genoptræning, patienterstatning, tolkning i sundhedsvæsenet.
Teamet betjener Danske Regioners Sundhedsudvalg.