Jakob Schelde Holde

Jakob  Schelde Holde (JSH)
Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
Lokale 210
Arbejdsområder:
  • Udredningsret inden for somatikken
  • Specialeplanlægning
  • Det præhospitale område
  • Sekretariatsbetjening af sundhedsdirektørkredsen