Martin Bredgaard Sørensen

Martin Bredgaard Sørensen (MBS)
Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
Lokale 526
Arbejdsområder:

Team Forebyggelse og kroniske sygdomme

  • Patient- og pårørendeinddragelse
  • Fælles beslutningstagen
  • Forståelige patientjournaler
  • Patientfeedback
  • PRO
  • Bedre forløbscompliance