Gå til indhold

Mikkel Lambach

Billede af Mikkel Lambach
Chefrådgiver/Teamleder
Center for Sundhed og Socialpolitik
Lokale 301
Arbejdsområder:
Team psykiatri og social

 • Voksenpsykiatri - herunder
 • Retspsykiatri
 • Tal og fakta
 • Tvang
 • Udvidet frit valg
 • Kvalitet
 • Satspuljer
 • Psykiatri på Tværs
 • DUT-koordinering
 • AC-sekretær for psykiatridirektørkredsen
 • AC-sekretær for Psykiatri- og Socialudvalget