Gå til indhold

Center for Sundheds- og Socialpolitik (SUS)

Center for Sundheds- og Socialpolitik (SUS) arbejder med opgaver og interessevaretagelse på områderne behandling og forebyggelse. Centret arbejder bl.a. med kræftområdet, akutområdet og psykiatrien og med tilbud til mennesker med kronisk sygdom og multisygdom. Centret arbejder desuden med sundhedsuddannelser, tilbud til fødende og specialiserede sociale tilbud. Centret betjener Danske Regioners sundhedsudvalg og psykiatri- og socialudvalg.