Direktion

Danske Regioners direktion består af en administrerende direktør, en sundhedspolitisk direktør, en forhandlingsdirektør, en direktør/cheføkonom og to vicedirektører. Derudover deltager sekretariatschefen og kommunikationschefen i bestyrelses- og direktionsmøderne.