Bente Kragelund Jønsson

Bente Kragelund Jønsson (BKJ)
Ekspeditionssekretær
Ledelsessekretariat
Lokale 401
Arbejdsområder:
 • Sekretær og kalenderansvarlig for Stephanie Lose og Ulla Astman
 • Sekretær for adm. direktør Adam Wolf
 • Sekretær for Katrine Tang
 • Planlægning af politiske møder
 • Tovholder på Danske Regioners generalforsamling
 • Folkemøde, bestyrelse
 • Politisk mødekalender
 • Danske Regioners generalforsamling
 • Konstituering og politiske hverv
 • Regnskabsansvarlig for ledelsessekretariatet
 • Politikerafregning og honorar