Bente Kragelund Jønsson

Bente Kragelund Jønsson (BKJ)
Ekspeditionssekretær
Ledelsessekretariat
Lokale 401
Arbejdsområder:
  • Sekretær og kalenderansvarlig for Stephanie Lose og Ulla Astman
  • Sekretær for adm. direktør Adam Wolf
  • Planlægning af politiske møder
  • Tovholder på Danske Regioners generalforsamling
  • Folkemøde, bestyrelse
  • Politisk mødekalender
  • Danske Regioners generalforsamling
  • Konstituering og politiske hverv
  • Regnskabsansvarlig for ledelsessekretariatet
  • Politikerafregning og honorar