Morten Slabiak

morten-MSL2.png
Konsulent (barselsorlov)
Ledelsessekretariatet
Lokale 407
Arbejdsområder:
  • Politisk interessevaretagelse
  • Sekretariatsbetjening af formandskab, bestyrelse og direktion
  • Forvaltningspolitik og styring af den offentlige sektor
  • Sammenhængsreformen
  • Bestyrelsesforeningen
  • Center for Offentlig Innovation (COI)
T:-