Nanna Skau Fischer

NSF_nanna.png
Sekretariatschef
Ledelsessekretariat
Lokale 431
Arbejdsområder:
  • Leder af ledelsessekretariatet
  • Formandskab og bestyrelse
  • Generalforsamling
  • Politiske hverv
  • Regionsdirektører
  • Tværgående juridiske opgaver