Gå til indhold

Whistleblowerordning

Siden december 2021 har Danske Regioner haft en intern whistleblowerordning, der følger af whistleblowerloven.

Formålet med ordningen er:

  • at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i Danske Regioner.
  • at beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen.
  • at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i Danske Regioner.

Whistleblowerordningen handler om at sørge for at undgå uacceptable forhold i Danske Regioner.

Formålet med whistleblowerpolitikken er, er at forklare, hvordan ordningen fungerer og dermed skabe en præventiv effekt og undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige sager.

Du kan læse hele vores whistleblowerpolitik her:

Danske Regioners whistleblowerordning er administreret af advokatfirmaet Norrbom Vinding, som modtager og foretager en indledende vurdering af de indberetninger, som der kommer via ordningen.

Indberetninger 2022

Ifølge whistleblowerloven skal vi oplyse om generel aktivitet i vores whistleblowerordning herunder om antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne.

I perioden 17.december 2021-31. december 2022 har der ikke været indberetninger til Danske Regioners whistleblowerordning.

Det fremgår af denne opgørelse fra Norrbom Vinding- Du kan læse opgørelsen her: