Bente Gertz

Regionsrådsmedlem
Socialdemokratiet
Region Syddanmark
T:-