Gå til indhold

Udvalget for regional udvikling og EU

Udvalget for regional udvikling og EU er et rådgivende udvalg nedsat under bestyrelsen

 Udvalget har 16 medlemmer. 

Oversigt over deltagere og afbud

Udvalgsmøder i udvalget for regional udvikling og EU

Dato: 3. juni 

Deltagere:

 • Anders G. Christensen
 • Peder Key Kristiansen
 • Bent Graversen
 • Bergur Løkke Rasmussen
 • Brian Høier
 • Helle Laursen Petersen
 • Henrik Gottlieb Hansen
 • Jan Hendeliowitz
 • Jette Buhl
 • Martin Schmidt Konradsen
 • Michael Nielsen
 • Tage Leegaard

Afbud: 

 • Karsten Uno Petersen (afbud pga. møde i Det Europæiske Re-gionsudvalg)
 • Lars Erik Hornemann
 • Henrik Qvist
 • Hanne Roed

 

Dato: 29. april

Deltagere:

 • Anders G. Christensen
 • Peder Key Kristiansen
 • Bent Graversen
 • Bergur Løkke Rasmussen
 • Brian Høier
 • Hanne Roed
 • Helle Laursen Petersen
 • Henrik Gottlieb Hansen
 • Henrik Qvist
 • Jan Hendeliowitz
 • Jette Buhl
 • Karsten Uno Petersen
 • Martin Schmidt Konradsen
 • Michael Nielsen
 • Tage Leegaard

Afbud:

 • Lars Erik Hornemann