Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde

Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhverssamarbejde er et rådgivende udvalg nedsat under bestyrelsen

Udvalget har 9 medlemmer.