Hvad er op og ned i debatten om regionerne?

Der er rejst en debat om hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid.

Her kan du finde fakta, som kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned i debatten.

 

Læs også: Hvad siger eksperter og organisationer? - kommentarer fra repræsentanter for patienter, læger, sygeplejersker m.fl. og fra andre eksperter på sundhedsområdet.

fakta om sundhedsvæsenet

Borgerinddragelse i regionerne

Regionerne har over 850 store og små borgerinddragende initiativer alene på sundhedsområdet, og der arbejdes løbende på nye muligheder for tættere involvering af borgerne og øget patient- og pårørendeinddragelse.

borgerinddrag 550.png
fakta om sundhedsvæsenet

Skotske sundhedsklynger er ikke en succes

Regeringen har i sit udspil til en sundhedsreform med 21 sundhedsfællesskaber været tydeligt inspireret af sundhedsreformen i Skotland. Men i Skotland har indførelse af klynger hverken reduceret akutte indlæggelser eller skabt større patienttilfredshed.

skotland NYHED.png
fakta om sundhedsvæsenet

Regionerne bygger nye sygehuse

Frem mod 2025 investeres der et historisk stort beløb i nye sygehuse - over 63 mia. kr. Pengene går til 43 sygehusbyggerier over hele landet og tæller både somatiske og psykiatriske sygehuse. 
Med de nye sygehuse samles de højtspecialiserede funktioner på færre sygehuse med fælles akutmodtagelser, der sikrer adgang til specialister og hurtigere udredning og diagnosticering, understøttet af teknologiske løsninger.

sygehusbyg 550.png
fakta om sundhedsvæsenet

Klynger omkring akuthospitalerne

Klynger omkring akuthospitalerne er en god konstruktion at arbejde videre ud fra for at skabe mere sammenhæng for borgere med kronisk sygdom, psykiske lidelser og ældre. Klynger, der består af akuthospital samt kommuner og almen praksis i akuthospitalets optageområde, findes allerede. Men skal rammerne for at skabe sammenhæng styrkes, er der behov for at give klyngerne flere muskler. Lovgivningen spænder ben for samdrift og datadeling, der er centralt for at skabe sammenhæng for borgere, som har forløb, der går på tværs af hospital, kommune og almen praksis.

Klyngekort 550.png
fakta om sundhedsvæsenet

Tilfredshed i alle patientgrupper

Hvert år giver knap 300.000 patienter feedback på oplevelsen af enten en indlæggelse eller et ambulant besøg på en hospitals-
afdeling. De seneste tal fra 2017 viser en generel tilfredshed på tværs af alle patientgrupper. Fx er 87 procent af ambulante patienter i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med deres besøg på hospitalet.

patienttilfredshed LUP (002).png
fakta om sundhedsvæsenet

Solide resultater til gavn for borgerne

Danskerne får mere sundhed for pengene, ventetiden er rekordlav og kvaliteten er stigende. Det er blot nogle af de solide resultater, som regionerne har leveret siden etableringen i 2007.

resultater GRAFIK.png
fakta om sundhedsvæsenet

Regionernes EPJ-systemer understøtter det gode patientforløb

De elektroniske patientjournaler (EPJ) IT-understøtter sundhedspersonalets arbejdsgange på regionernes hospitaler. Regionerne har løbende samlet deres EPJ-systemer, og fra 2021 vil det samlede antal af EPJ-systemer være nede på to.

De danske hospitaler indtager en førsteplads i Europa og ligger globalt set i top tre sammen med Singapore og USA, når det gælder modenhed i brug af sundheds-it. 

 

sundhedsjournal GRAFIK (002).png
fakta om sundhedsvæsenet

Lave sundheds- og administrationsudgifter

Det er en myte, at Danmark har et af de dyreste sundhedsvæsener i verden. De danske sundhedsudgifter ligger under gennemsnittet for de OECD-lande, som vi normalt sammenligner os med. Det er på trods af, at sundhedsvæsenet fortsat tilser og behandler flere patienter.

sundhedsudgifter GRAFIK.png
fakta om sundhedsvæsenet

Regionale forskelle

Der er stor opmærksomhed på regionale forskelle i sundhedsvæsenet. De regionale forskelle skyldes en række forskelligartede forhold som fx demografi, geografi og rekrutteringsmuligheder. Faktum er, at regionerne inden for en række konkrete områder har formået at nedbringe den regionale variation.

reg forskelle ILLU.png
fakta om sundhedsvæsenet

De fælles patienter er få

Mens omkring halvdelen af befolkningen - 2,7 millioner danskere - er i kontakt med et regionalt hospital i løbet af et år, er det kun én ud af ti patienter (svarende til 285.000), som både er i kontakt med hospitalet og det kommunale sundhedssystem.

fælles patienter GRAFIK.png
fakta om sundhedsvæsenet

Bør den norske struktur danne forbillede for Danmark?

Det norske sundhedsvæsen har de seneste 17 år været igennem nogle omfattende reformer. Det har blandt andet ændret markant på strukturen, så sundhedsvæsenet i dag er statsligt. Intet tyder dog på, at Norge har fundet et columbusæg. I den sundhedsreform, som regeringen og Danske Folkeparti har indgået aftale om, ligner en ny dansk struktur den norske model på centrale områder.

Norge faktafigur 550.png
fakta om regionerne

Et stærkt regionalt demokrati

Siden regionerne blev etableret i 2007, har de fem regioner været ledet af de i alt 205 folkevalgte regionsrådsmedlemmer. Hvem er regionsrådsmedlemmerne, og hvilken rolle spiller de i det
regionale demokrati?

205 fakta illustration 550.png
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Danske Regioners pressevagt:

Tlf. 5151 1818 (ikke sms)

E-mail: pressekontakt@regioner.dk 

læs mere

Hvad siger eksperter og organisationer?

Formænd for landets patient-, læge- og sygeplejerske-organisationer har ligesom sundhedsøkonomer m.fl. blandet sig i debatten om regionerne og sundhedsvæsenet. Læs deres kommentarer her.

relaterede nyheder

Læs mere