REGIO

REGIO er Danske Regioners analysemagasin. Magasinet indeholder analyser, artikler og viden om de områder, regionerne arbejder med: Sundhed, psykiatri, socialområdet samt den regionale udvikling og vækst.

Med analyser og ny indsigt bidrager REGIO til at kvalificere debatten på de områder, der står på den regionale dagsorden.

REGIO udgives af Danske Regioner og udkommer fire gange om året. Det udsendes til politikere, embedsfolk, organisationer, forskere og medier.

Hent magasinet her:

Abonnement

Du kan abonnere på REGIO ved at tilmelde dig vores nyhedsmails: