Digitalisering skal skabe vækst i hele Danmark

Digitaliseringen og de nye teknologiske muligheder skal bidrage til at skabe størst mulig værdi for samfundet, for virksomheder og for borgere i alle dele af landet. Derfor har Danske Regioner samlet sine regionale erfaringer indenfor forsyning af kvalificeret arbejdskraft, erhvervsfremme samt et fremtidssikret sundhedsvæsen i 10 anbefalinger til Danmarks digitale vækst.

Danmark er allerede i dag et af mest digitale samfund i Europa, men det stopper ikke udviklingen i at fortsætte i rivende fart. Nye teknologier og yderligere digitaliseringen banker på det danske samfunds døre. Det betyder både muligheder, som kan gribes, men også nye udfordringer, der skal håndteres. I Danske Regioners nye udspil fremlægges 10 anbefalinger, som kan bidrage til at løse udfordringerne forbundet med den digitale omstilling. Udfordringerne kan være forskellige fra region til region, hvorfor man skal have borgernes kompetencer samt de regionale erhvervsstrukturer og styrkepositioner in mente i håndteringen af den digitale omstilling.

De 10 anbefalinger er fordelt på tre overordnede temaer:

  • Styrke digitale kompetencer på arbejdsmarkedet
  • Erhvervsfremme og ny teknologi i virksomheder
  • Et fremtidssikret digitalt sundhedsvæsen

DU KAN LÆSE HELE UDSPILLET HER.

Behov for styrkede digitale kompetencer i Danmark

Den teknologiske udvikling påvirker og ændrer det danske arbejdsmarked, hvormed der stilles nye krav til befolkningens kompetencer. Prognoser viser, at Danmark i 2030 vil komme til at mangle specialister inden for tekniske og naturvidenskabelige områder, herunder 19.000 IT-specialister. Der er altså brug for et kompetenceløft og en fokuseret indsats på at styrke befolkningens IT-kompetencer.

Behovet for at styrke befolkningens IT-kompetencer er generelt. Det er dog vigtigt at have for øje, at der er store regionale forskelle i borgernes IT-kompetencer samt virksomhedernes efterspørgsel på sådanne kompetencer.

Derfor anbefaler Danske Regioner:

1. En ambitiøs dansk teknologipagt med udgangspunkt i regionale erhvervsmæssige styrkepositioner

2. Et omfattende digitalt kompetenceløft gennem voksen- og efteruddannelse

3. Behov for en samlet digitaliseringsstrategi for uddannelsessystemet

4. Tiltrækning af international arbejdskraft

 

Erhvervsfremme og ny teknologi til virksomheder i hele Danmark

Den teknologiske og digitale udvikling giver en række nye udfordringer for virksomhederne. Hvis virksomhederne ikke formår at omstille sig til de nye teknologier, kan de risikere en faldende konkurrenceevne og at miste omsætning. Det vil skade væksten i Danmark.

Virksomhederne oplever allerede i dag en række barrierer. Det kan være i form af manglende rådgivning og kendskab til Industri 4.0. For andre er en barriere manglende opkobling til et velfungerende bredbånd og mobilnet. Udfordringerne er forskellige fra region til region - det hænger blandet andet sammen med deres styrkepositioner. En løsning er derfor, at vækstforaenes indsatser i endnu højere grad målrettes den digitale omstilling.

Derfor anbefaler Danske Regioner:

5. Styrket erhvervsfremme med nationale vækstmål og regional udmøntning

6. Den digitale omstilling skal understøttes af vækstforaenes indsatser målrettet små og mellemstore virksomheder

7. Virksomheder og borgere skal have adgang til verdens bedste bredbånds- og mobilforbindelser. Der må ikke være et digitalt A- og B-hold, hvor adgang til bredbånd og mobildækning baseres på, hvor i landet man driver sin virksomhed, eller hvor i landet man bor

Digital tranformation til sundhedssektoren

Teknologi og digitale løsninger er allerede en integreret del af sundhedsvæsnet, og der bliver konstant udviklet nye teknologier og hjælpemidler. Danmark har traditionelt været en af de førende spillere på markedet for sundhedsteknologi, men konkurrencen er steget og presser Danmark til fortsat at arbejde fokuseret med emnet.

Men teknologien har også potentiale til at transformere og revolutionere sundssektoren ift. vores måde at tænke og udøve sundhed på samt øge effektiviteten og kvaliteten. En udfordring er derfor at gribe og udnytte de potentialer, som der er forbundet med nye teknologier; anvendelse af Big Data, mobil teknologi, apps, robotter, nanoteknologi, Internet of Things, 3D-printere, kunstig intelligens mv.

Derfor anbefaler Danske Regioner:

8. Lovgivningen skal have et digitalt servicetjek som peger ind i den digitale fremtid – og fortsat yder den fornødne beskyttelse af personlige data

9. Der bør etableres et investeringsprogram, der sikrer regionerne de nødvendige økonomiske rammer for afprøvning af teknologi i sundhedsvæsnet

10. Regionerne og regeringen bør i fællesskab arbejde for at afprøvning og implementering af ny teknologi ikke møder barrierer i form af unødige bureaukratiske krav og manglende risikovillighed i forhold til de nødvendige investeringer

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.