Effekter af vækstfora-investeringer 2015

Hvert år investerer de regionale vækstfora i en lang række udviklingsmuligheder for virksomheder, så de kan udvikle nye produkter og teknologier, søge nye eksportmarkeder og opkvalificere medarbejderne. Effektmålinger viser, at indsatsen har skabt både arbejdspladser og øget omsætning.

I perioden 2007-2010 deltog ca. 10.000 virksomheder i indsatser igangsat af de regionale vækstfora. Deres   udvikling i årene 2010-2013 er blevet målt.

Effektmålingerne foretaget i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Danske Regioner viser, at indsatsen har virket. Samlet er der skabt 8.300 flere job i deltagervirksomhederne, end hvis de havde fulgt den generelle udvikling i sammenlignelige virksomheder. Og samtidig har virksomhederne oplevet en meromsætning på 16 milliarder kroner i 2013.

Arbejdspladserne og den ekstra omsætning kommer danskere til gode bredt rundt om i landet. Omkring 20 procent af deltagervirksomhederne er lokaliseret i et såkaldt yderområde. Dermed er vækstforaenes investeringerne også med til at skabe øget beskæftigelse og vækst i de dele af landet, som har ekstra behov for det.

Læs hele pjecen om effektmålingerne her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.